Voor de seminaristen uit Peru.
Voor de mensen in Oekraïne die lijden onder de gruwelen van de oorlog.
Voor Volodymyr Zelinski en entourage.
Voor alle slachtoffers en vluchtelingen.
Voor Putin, opdat hij voor vrede zou kiezen.
Voor mijn familie en kinderen.
Voor vrede.
Amen