Voor alle seminaristen uit Brazilië.
Voor het heil en welzijn van Volodymyr Zelinski en alle Oekraïners.
Voor alle slachtoffers van oorlogen.
Voor Vladimir Vladimirovitch Putin, opdat hij tot inkeer zou komen.
Voor alle engelbewaarders opdat ze hun heilzaam werk zouden kunnen verder zetten.
Voor mijn kinderen, kleinkinderen en familie, gezondheid, heil en zegen.
Voor het behoud van onze mooie aarde.
Voor vrede.
Amen