Voor de seminaristen uit Kameroen.
Voor Volodymyr Zelensky, zijn medestanders, alle Oekaraïniers en alle slachtoffers van de oorlog.
Voor Vladimir Vladimirovitch Putin, opdat hij tot inkeer zou komen.
Voor mijn familie en vrienden.
Voor vrede.
Amen