Voor de seminaristen in Congo.
Voor Vladimir Vladimirovitch Putin, opdat hij vrede zou nastreven.
Voor het welzijn van de Oekraïnse- en Russische bevolking.
Voor alle slachtoffers.
Voor mijn kinderen, kleinkinderen, moeder en de hele familie.
Voor eenheid en vrede.
Amen.