Voor Alexei Barbu en alle seminaristen uit Kazachstan
Voor Vladimir Vladimirovitch Putin, opdat hij de weg van de vrede zou kiezen.
Voor alle regeringsleiders, opdat zij wijsheid, inzicht en empathie zouden betrachten om de vrede te herstellen.
Voor de slachtoffers van de oorlog en het geweld aan alle kanten.
Voor het welzijn van mijn familie.
Amen