Ik hoop dat wij niet de ziekte krijgen en voor de zieken op een voorspoedige genezing . Voor saamhorigheid en begrip voor iedereen.