Ik bid voor een collega die op dit moment in het ziekenhuis ligt. Ik bid voor kracht en sterkte. Dat hij dit mag doorstaan en dat hij spoedig weer mag ontwaken. Ik bid ook voor zijn familie. Dat zij in deze moeilijke periode samen kracht mogen vinden.