Heer Jezus Christus Zoon van de Vader zend nu Uw Geest over de aarde. laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle Volkeren opdat ze bewaard blijven voor verwording rampen en oorlog. Moge de Vrouwe van alle Volkerende de Heilige Maagd Maria onze voorspreekster zijn amen.