dat het vrede mag worden over de hele wereld en vooral ook
in de harten van allen die de liefde zoeken