Ik bid voor vrede in Europa.
Ik bid voor de vele vluchtelingen, dat wij ze gastvrij onderdak en bescherming mogen bieden.