Voor Pastel die misdienaar wordt, voor herstel van Hennie en voor de komende wijdingen van nieuwe priesters en diakens.