Voor wereldvrede. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze nood. In Jezus Naam, Amen.