Ik bid voor vrede in Yemen en voor hulp aan die vele, vele kinderen die er sterven van de honger en de corona.