Tegen (heimelijk) pestgedrag en discriminatie van alle mensen ten opzichte van iedereen.