Divine Mercy, hoop schenkend tegen alle wanhoop in. I trust in You.