Omwille van Zijn smartelijk lijden.
Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.