Uit dankbaarheid voor de Bijbel. Psalm 34:4 Ik heb den Heere gezocht, en Hij heeft mij geantwoord, en mij uit al mijn vrezen gered. Dank U lieve Heer, dat ik eindelijk thuis ben gekomen en dat U bij mij wil wonen. En dank U voor Maria, mijn Moeder, ons aller Moeder.