Dat de voedselbank geen eten meer verstrekt dat maanden over de houdbaarheidsdatum is.