Een kaarsje en een gebedje voor ALLE vervolgde Christenen in Nederland. Christenen in Nederland worden nu nog gevraagd om geen kerkdiensten meer bij te wonen maar gaat dat straks verplicht worden of mogen dan alleen de gevacci neerden nog naar een GodsHuis? Er is in Nederland vrijheid van godsdienst maar hoe lang nog? Voor elke christen geldt het Woord van de Heer namelijk geef aan God wat van God is en aan de keizer oftewel de staat wat van de staat is. Wat is het belangrijkste voor een christen, God of de Keizer? Goddelijke Barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen, ik vertrouw op U, Amen,