Almachtige Vader, Uit dankbaarheid dat de nieuwste variant, van het snel muterende virus binnenkort onschadelijk is Volgens artsen muteren virussen altijd veel sneller in de loop van de tijfd en muteren zich zo, door de snelheid waarmee ze muteren, zelf dood. Bedankt voor deze natuurwet, die zo een oplossing is voor deze nare griepachtige virussen. Goddelijke Barmhartigheid, hoogste eigenschap van God, ik vertrouw op U. Amen.