Vader, Almachtige God, ik bid u: laat de tirannie van “Brussel” ophouden. En geef de Hongaarse regering de kracht en de moed om tegen deze vreselijke en vrijheidbeperkende dictatuur te blijven strijden. In Jezus Naam, amen.