Uit dankbaarheid voor het visioen dat God me liet zien. Al sinds mensenheugenis hoopt het verdriet, de angst, het geweld, de wreedheid, kortom de duisternis, zich op en ligt als een bijkans ondoordringbare psychische drekdeken om onze planeet heen, Door deze duisternis worden wij allemaal negatief beïnvloed. God liet me zien hoe er een bres in deze duisternis werd geslagen door Zijn prachtige Licht. Divine Mercy, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.