Uit dankbaarheid voor de hulp die de Almachtige mij, zondaar, gezonden heeft. Jezus redt.