Dat de copie van de Heilige Drieenheid, door de gesel van de mesnheid gewrocht, nl. de heer der vliegen en de valse engel des lichts en de gesel zelf , naar hun door God bestemde plek zijn verbannen. Jezus redt.