Voor een ieder steek ik deze kaars aan voor kracht verlichting en verbondenheid ook voor de mensen die eenzaam zyn en het licht niet meer zien wil ik aan de almachtige vragen hun te steunen en levens kracht en een zonne straal te stuuren zo dat zy verwarmd worden AMEN