voor alle seminaristen van het Interdiocesaan Hoger Theologisch Seminarie “Maria, Moeder van de Kerk” in Karaganda.
Voor alle seminaristen.