Gebed voor de priester, seminaristen, religieuzen, diaken, gelovigen van Nigeria dat zij hun geloof in vrijheid mogen beleven.