Schreeuw
Hoe hard moet ik nog schreeuwen
Omdat praten niet meer gaat
Omdat oren niet meer luisteren
En u mij niet verstaat