Laat de liefde stromen
God ik vraag u,
verhoor ons gebed:
Moge de liefde Jezus’ door ons stromen
naar elk naast ons, waardoor ook corona verdreven wordt
in elke naast ons; in naam van Jezus,
Dank u Vader.