Schreeuw

Hoe hard moet ik nog schreeuwen
Omdat praten niet meer gaat
Omdat oren niet meer horen
En u mij niet verstaat

Hoe hard moet ik nog schreeuwen
Tot u die mij verlaat
Of tot u die nu nog staat
Om tot mijn weg te behoren

Hoe hard moet ik nog schreeuwen
Opdat de tijd nog wel voort tikt
Voelt u het tikken van uw hart
Is het Mij die u verwacht

Hoe hard moet ik nog schreeuwen
Of gaat u door met geeuwen
En valt u gerust in slaap
Of is het u die waakt

Hoe hart moet ik nog schreeuwen
Eer u Mij verstaat
Is het niet dat Ik in stilte
Tot u praat

Het schreeuwen is gestaakt
Ik hoop niet dat u verzaakt
Te willen luisteren naar de stem
De stem van Hem
Die spreekt in zijn geschreven testament
De wilsbeschikking voor u bestemt

Mijn zoon heb ik tot u gezonden
Hij wijst u die weg, de waarheid en het leven
Ik wil het ieder geven
Hoe lang moet ik nog schreeuwen.

Ik, schrijver van dit gedicht
Werp op een licht
In de hoop dat ook u kiest.
Voor geloof in Jezus.