Heer help jongeren om uw roepstem te horen en er ja op te zeggen; voor persoonlijke roeping om u te volgen, en voor priesterschap, diaconaat, kloosterleven, katholieke huwelijk, en andere vormen van gemeenschappelijke geloofsbeleving, en deelname aan het parochieleven