Opdat hun jonge leven gezegend moge worden in Zijn naam.