Heer, moge er steeds priesters komen in Uw wijngaard. Amen