Dat de operatie van mijn kleindochter mag slagen en dat ze een goede gezondheid mag krijgen
Voor zegen voor al mijn kinderen en kleinkinderen en voor Anselm en Mathias en ook voor mijzelf
Lieve moeder Maria sla Uw beschermende mantel heen om allen die me lief en dierbaar zijn