Almachtige Vader, ik bid tot U dat de agressie van Rusland tegen Ukraine gestopt wordt