Voor genoeg donaties voor een collega die onheus behandeld wordt door de overheid.