Voor het welslagen van een medische ingreep. Er bidden 7 mensen mee. 20.1/ 28.1 aanstaande.
Groetjes, Marieke.