Op voorspraak van moeder Maria

Voor het welzijn van mijn man en onze kinderen en kleinkinderen.
En dat de bijwerking van de medicijnen van mijn man toch over mogen gaan.
En dat het hem gegeven zal mogen zijn dat het weer beter met hem zal mogen gaan