Op
voorspraak van
Moeder Maria
Dat onze behandelingen in het ziekenhuis succes vol en goed mogen verlopen