Op voorspraak van Moeder Maria
Voor Piet dat hij de juiste zorg en hulp mag ontvangen bij zijn geestelijk lijden en dat er liefdevolle steun voor hem mag zijn.