Dat de Dermateloog Leo toch goed zal kunnen helpen dat hj toch spoedig minder pijnlijke winter tenen en vingers en open wondjes zal hebben
En voor de wereld vrede
Op voorspraak van Moeder Maria