God, ik bid u voor de natuur
en alles wat leeft.

Vertel het evangelie, het goede nieuws over Mij,Jezus
aan de gehele schepping.