Voor de 4 ontvoerde seminaristen in Nigeria. O Heer wees hen nabij