Dierbare ( Vader) Eduard Martinus Marinus aub uw extra bescherming en uw ontferming we missen U nog immer. In dankbaarheid naar uw lieve leven destijds