Ik bid voor wereldvrede.
Ik bid voor een geslaagde operatie in februari.