Voor de vrede in de wereld ! Vandaag speciaal voor Oekraïne , dat op voorspraak van onze Hemelse Moeder en alle heiligen de groten de aarde tot inkeer komen en het niet laten escaleren tot onomkeerbare daden !
Almachtige God te bidden dat alle politieke acties en initiatieven de menselijke broederschap dienen in plaats van partijbelangen. Amen