Voor allen die getroffen zijn door corona, voor allen die werken in de gezondheidszorg, dat wij allen ons bemoedigd weten door de Heer onze God. Amen.