Voor mijn Ouders en voor mijn Peter en Meter uir dankbaarheid voor alles