Uit dankbaarheid voor het weer kankervrij zijn van beide ouders.
Ik bid voor iedereen die nog niet in een zelfde situatie zit dat het goed mag komen.