Ik bid voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Voor allen die in angst leven, geen thuis hebben of op de vlucht zijn. Voor zieken en zij die door ziekte iemand dreigen te verliezen of verloren hebben.